Skip to content Skip to footer

ARA on OPEN’s study: Els refugiats aportaran a l’economia el doble del que la UE gastarà a acollir-los

Cristina Mas interviewed me about my OPEN/Tent study on refugees for Catalan newspaper ARA on 18 May.

“Els refugiats no són una càrrega a evitar: són una oportunitat que ha de ser benvinguda. Com va passar amb els espanyols que fugien de la dictadura de Franco, la gent que emigra per motius polítics també pot contribuir econòmicament a la societat d’arribada. Els refugiats aporten com a treballadors, empresaris, inventors, consumidors, contribuents i inversors”, explica a l’ARA l’autor de l’estudi.

Read the article in full here.

Leave a comment

Copyright © 2023 All rights reserved by Open Political Economy Network Ltd, trading as OPEN.